Ελεύθερος Τύπος – “Το βλέμμα είναι ο σιωπηλός δίαυλος επικοινωνίας”

της Δέσποινας Σαββοπούλου