2020, 20-24 Αυγούστου, ArtBox Project Zürich, SBB Eventhall Zürich Main Station, Ζυρίχη
ArtBox Project Zürich, SBB Eventhall Zürich Main Station, Ζυρίχη, Αύγουστος 2020

ArtBox Project Zürich, SBB Eventhall Zürich Main Station, Ζυρίχη, Αύγουστος 2020