2021, 14 Νοεμβρίου – 4 Δεκεμβρίου, η σιωπή της ματιάς, Ευριπίδης Art Gallery, Αθήνα
η σιωπή της ματιάς, Ευριπίδης Art Gallery, Αθήνα, Νοέμβριος 2021

η σιωπή της ματιάς, Ευριπίδης Art Gallery, Αθήνα, Νοέμβριος 2021